privcs

Các trận gần đây của privcs
 • Cờ tướng - hôm qua
  privcs 1815 +3
  vs
  Veqh 1447 -3
 • Cờ tướng - hôm qua
  Veqh 1451 -4
  vs
  privcs 1811 +4
 • Cờ tướng - hôm qua
  privcs 1807 +4
  vs
  Veqh 1455 -4
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1505 -5
  vs
  privcs 1785 +5
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  privcs 1779 +6
  vs
  Silk 1511 -6
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Silk 1517 -6
  vs
  privcs 1773 +6
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  privcs 1767 +6
  vs
  Silk 1523 -6