Pt6789
 • Cờ tướng: Số trận: 385, Thắng: 160, Thua: 218, Điểm: 1273
 • Cờ úp: Số trận: 8376, Thắng: 3831, Thua: 4526, Điểm: 1332

Các trận gần đây của Pt6789

 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Pt6789 1309 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  hailc 1416 +12
  vs
  Pt6789 1346 -12
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1358 -12
  vs
  hailc 1404 +12
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  hailc 1424 -20
  vs
  Pt6789 1338 +20
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Pt6789 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0