Q19936633
 • Cờ tướng: Số trận: 251, Thắng: 106, Thua: 145, Điểm: 1341
 • Cờ úp: Số trận: 218, Thắng: 100, Thua: 118, Điểm: 1393

Các trận gần đây của Q19936633

 • Cờ úp - 30/11/2023
  Q19936633 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/11/2023
  Q19936633 1341 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 30/11/2023
  Q19936633 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 30/11/2023
  Q19936633 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 30/11/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Q19936633 1393 0
 • Cờ úp - 30/11/2023
  Q19936633 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/11/2023
  Q19936633 1285 0
  vs
  Anonymous 0 0