Q80877710
 • Cờ tướng: Số trận: 187, Thắng: 107, Thua: 77, Điểm: 1725
 • Cờ úp: Số trận: 3067, Thắng: 1469, Thua: 1593, Điểm: 1900

Các trận gần đây của Q80877710

 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Q80877710 1957 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Q80877710 1957 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Q80877710 1957 0
  vs
  Anonymous 0 0