quypham
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 2093, Thắng: 1120, Thua: 972, Điểm: 1586

Các trận gần đây của quypham