quypham
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 2335, Thắng: 1254, Thua: 1079, Điểm: 1594

Các trận gần đây của quypham