R40216036
 • Cờ úp: Số trận: 21, Thắng: 7, Thua: 14, Điểm: 1347
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của R40216036

 • Cờ úp - 31/3/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  R40216036 1370 0
 • Cờ úp - 31/3/2023
  R40216036 1370 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22/3/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  R40216036 1378 0
 • Cờ úp - 22/3/2023
  R40216036 1378 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22/3/2023
  R40216036 1392 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/3/2023
  R40216036 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/3/2023
  R40216036 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/3/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  R40216036 1400 0