R79163629
 • Cờ tướng: Số trận: 183, Thắng: 99, Thua: 82, Điểm: 1441
 • Cờ úp: Số trận: 20, Thắng: 12, Thua: 8, Điểm: 1510

Các trận gần đây của R79163629

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  R79163629 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  R79163629 1463 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  R79163629 1467 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  R79163629 1467 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  R79163629 1512 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  R79163629 1467 0
  vs
  Anonymous 0 0