RADASATQ03
  • Cờ úp: Số trận: 43, Thắng: 15, Thua: 28, Điểm: 1248
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của RADASATQ03