robert7
  • Cờ úp: Số trận: 489, Thắng: 271, Thua: 217, Điểm: 1522
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của robert7