Ronaldo012345bnvn
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 4284, Thắng: 2330, Thua: 1953, Điểm: 1600

Các trận gần đây của Ronaldo012345bnvn