Ronaldo012345bnvn
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 2333, Thắng: 1292, Thua: 1040, Điểm: 1526

Các trận gần đây của Ronaldo012345bnvn