Rong79
  • Cờ úp: Số trận: 326, Thắng: 203, Thua: 122, Điểm: 1946
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Rong79