Rong79
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1420
  • Cờ úp: Số trận: 1144, Thắng: 668, Thua: 472, Điểm: 1905

Các trận gần đây của Rong79