S25881935
 • Cờ tướng: Số trận: 49, Thắng: 17, Thua: 32, Điểm: 1253
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của S25881935

 • Cờ tướng - 23/12/2023
  S25881935 1324 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/12/2023
  S25881935 1324 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/12/2023
  S25881935 1333 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10/12/2023
  S25881935 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10/12/2023
  S25881935 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2023
  S25881935 1370 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2023
  S25881935 1370 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2023
  S25881935 1370 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/12/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  S25881935 1387 0
 • Cờ tướng - 9/12/2023
  S25881935 1387 0
  vs
  Anonymous 0 0