Simon.Sr
  • Cờ tướng: Số trận: 9, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1331
  • Cờ úp: Số trận: 41870, Thắng: 20249, Thua: 21577, Điểm: 1391

Các trận gần đây của Simon.Sr