Simon.Sr
  • Cờ tướng: Số trận: 9, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1331
  • Cờ úp: Số trận: 46766, Thắng: 22644, Thua: 24074, Điểm: 1538

Các trận gần đây của Simon.Sr