Simon.Sr
  • Cờ tướng: Số trận: 9, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1331
  • Cờ úp: Số trận: 48013, Thắng: 23257, Thua: 24705, Điểm: 1486

Các trận gần đây của Simon.Sr