soaicaday
  • Cờ úp: Số trận: 153, Thắng: 95, Thua: 58, Điểm: 1842
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của soaicaday