soccon

Các trận gần đây của soccon
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  covui8x 1427 +12
  vs
  soccon 1329 -12
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  soccon 1342 -13
  vs
  covui8x 1414 +13
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  covui8x 1400 +14
  vs
  soccon 1356 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  soccon 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0