Sondepzai
  • Cờ tướng: Số trận: 1202, Thắng: 635, Thua: 549, Điểm: 1499
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Sondepzai