sonquynhluu
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 6, Thua: 11, Điểm: 1361
  • Cờ úp: Số trận: 5180, Thắng: 2269, Thua: 2903, Điểm: 1408

Các trận gần đây của sonquynhluu