sonquynhluu
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 6, Thua: 11, Điểm: 1361
  • Cờ úp: Số trận: 11932, Thắng: 5505, Thua: 6407, Điểm: 1690

Các trận gần đây của sonquynhluu