sonquynhluu
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 6, Thua: 11, Điểm: 1361
  • Cờ úp: Số trận: 10144, Thắng: 4644, Thua: 5481, Điểm: 1429

Các trận gần đây của sonquynhluu