Susu13
 • Cờ úp: Số trận: 424, Thắng: 168, Thua: 256, Điểm: 1254
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Susu13

 • Cờ úp - hôm qua
  Susu13 1265 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Susu13 1265 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Susu13 1265 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Susu13 1265 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Kvan 1378 -21
  vs
  Susu13 1256 +21
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Susu13 1250 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Susu13 1250 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Susu13 1250 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Susu13 1313 -15
  vs
  hailc 1344 +15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Susu13 1313 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Susu13 1313 0
  vs
  Anonymous 0 0