tamdhtl
  • Cờ tướng: Số trận: 4404, Thắng: 2197, Thua: 2156, Điểm: 1491
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tamdhtl