tamduonganh
  • Cờ tướng: Số trận: 388, Thắng: 205, Thua: 167, Điểm: 1729
  • Cờ úp: Số trận: 7362, Thắng: 3817, Thua: 3517, Điểm: 1786

Các trận gần đây của tamduonganh