Tamphamtk
  • Cờ úp: Số trận: 875, Thắng: 418, Thua: 457, Điểm: 1289
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tamphamtk