Tan.son2023
  • Cờ tướng: Số trận: 22, Thắng: 8, Thua: 13, Điểm: 1342
  • Cờ úp: Số trận: 717, Thắng: 295, Thua: 422, Điểm: 1243

Các trận gần đây của Tan.son2023