Tanphinguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 1325, Thắng: 623, Thua: 662, Điểm: 1590
  • Cờ úp: Số trận: 1699, Thắng: 866, Thua: 829, Điểm: 1764

Các trận gần đây của Tanphinguyen

  • Cờ tướng - 5 ngày trước
    Tanphinguyen 1572 0
    vs
    Anonymous 0 0