Tanphinguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 1232, Thắng: 582, Thua: 613, Điểm: 1518
  • Cờ úp: Số trận: 1587, Thắng: 808, Thua: 775, Điểm: 1758

Các trận gần đây của Tanphinguyen