tanspace9
 • Cờ tướng: Số trận: 2348, Thắng: 1103, Thua: 1231, Điểm: 1348
 • Cờ úp: Số trận: 2570, Thắng: 1032, Thua: 1534, Điểm: 1344

Các trận gần đây của tanspace9

 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  tanspace9 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  tanspace9 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  tanspace9 1295 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  hanm 1295 -16
  vs
  tanspace9 1293 +16
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  tanspace9 1293 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  tanspace9 1293 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tanspace9 1293 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  tanspace9 1293 0
  vs
  Anonymous 0 0