taolaobidao1
  • Cờ úp: Số trận: 4833, Thắng: 2420, Thua: 2396, Điểm: 1444
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của taolaobidao1

  • Cờ úp - 47 phút trước
    taolaobidao1 1461 0
    vs
    Anonymous 0 0