Tapchoicoup165
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 1650, Thắng: 904, Thua: 741, Điểm: 1805

Các trận gần đây của Tapchoicoup165