Tapchoicoup234
  • Cờ úp: Số trận: 204, Thắng: 137, Thua: 67, Điểm: 1822
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tapchoicoup234