tatua1155
  • Cờ tướng: Số trận: 653, Thắng: 359, Thua: 269, Điểm: 1500
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tatua1155