Tetdihoc02
  • Cờ tướng: Số trận: 220, Thắng: 116, Thua: 102, Điểm: 1549
  • Cờ úp: Số trận: 15, Thắng: 6, Thua: 9, Điểm: 1381

Các trận gần đây của Tetdihoc02