tetdihoc
  • Cờ tướng: Số trận: 944, Thắng: 490, Thua: 445, Điểm: 1606
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tetdihoc

  • Cờ tướng - 3 tuần trước
    nptuu 1466 -13
    vs
    tetdihoc 1535 +13