Texas.10
  • Cờ úp: Số trận: 747, Thắng: 350, Thua: 396, Điểm: 1426
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Texas.10

  • Cờ úp - 26/11/2023
    Texas.10 1417 0
    vs
    Anonymous 0 0