thachcocaunhontrach
  • Cờ tướng: Số trận: 4350, Thắng: 2070, Thua: 2238, Điểm: 1517
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thachcocaunhontrach