thachcocaunhontrach
  • Cờ tướng: Số trận: 3327, Thắng: 1560, Thua: 1740, Điểm: 1419
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thachcocaunhontrach