thai73

Các trận gần đây của thai73
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  buss 1553 +11
  vs
  thai73 1429 -11
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  TQz2 1534 +11
  vs
  thai73 1433 -11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thai73 1432 -13
  vs
  Clv1 1491 +13
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Clv1 1512 -21
  vs
  thai73 1411 +21