THAIHUYNH
 • Cờ tướng: Số trận: 2091, Thắng: 1176, Thua: 864, Điểm: 1635
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của THAIHUYNH

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  THAIHUYNH 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  THAIHUYNH 1635 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  THAIHUYNH 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  THAIHUYNH 1635 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  THAIHUYNH 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  THAIHUYNH 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  THAIHUYNH 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  THAIHUYNH 1606 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  THAIHUYNH 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  THAIHUYNH 1586 0
  vs
  Anonymous 0 0