Thang26A
  • Cờ tướng: Số trận: 676, Thắng: 400, Thua: 263, Điểm: 1719
  • Cờ úp: Số trận: 1383, Thắng: 744, Thua: 638, Điểm: 1772

Các trận gần đây của Thang26A