thanh79

Các trận gần đây của thanh79
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  thanh79 1583 +9
  vs
  Hill 1415 -9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  thanh79 1583 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  thanh79 1658 0
  vs
  Anonymous 0 0