thanhkhoa
  • Cờ tướng: Số trận: 5459, Thắng: 2387, Thua: 2954, Điểm: 1432
  • Cờ úp: Số trận: 8, Thắng: 4, Thua: 4, Điểm: 1384

Các trận gần đây của thanhkhoa