thanhquy125
 • Cờ tướng: Số trận: 2296, Thắng: 1564, Thua: 662, Điểm: 1720
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thanhquy125

 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  thanhquy125 1713 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  thanhquy125 1749 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  thanhquy125 1754 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  thanhquy125 1754 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  thanhquy125 1754 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  thanhquy125 1754 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  thanhquy125 1754 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  thanhquy125 1779 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  thanhquy125 1779 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  thanhquy125 1779 0
  vs
  Anonymous 0 0