thao456789
  • Cờ tướng: Số trận: 378, Thắng: 268, Thua: 100, Điểm: 1790
  • Cờ úp: Số trận: 1144, Thắng: 698, Thua: 443, Điểm: 1801

Các trận gần đây của thao456789