thaocaoboi
  • Cờ tướng: Số trận: 22, Thắng: 11, Thua: 11, Điểm: 1420
  • Cờ úp: Số trận: 1182, Thắng: 549, Thua: 630, Điểm: 1442

Các trận gần đây của thaocaoboi