thiennhien
  • Cờ tướng: Số trận: 5040, Thắng: 2012, Thua: 2907, Điểm: 1366
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thiennhien

  • Cờ tướng - 2 giờ trước
    thiennhien 1340 0
    vs
    Anonymous 0 0