thiennhien
  • Cờ tướng: Số trận: 6649, Thắng: 2633, Thua: 3851, Điểm: 1219
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thiennhien