ThienTran1776
  • Cờ tướng: Số trận: 117, Thắng: 66, Thua: 49, Điểm: 1470
  • Cờ úp: Số trận: 3369, Thắng: 1733, Thua: 1632, Điểm: 1678

Các trận gần đây của ThienTran1776