ThienTran1776
  • Cờ tướng: Số trận: 44, Thắng: 27, Thua: 15, Điểm: 1532
  • Cờ úp: Số trận: 872, Thắng: 454, Thua: 417, Điểm: 1511

Các trận gần đây của ThienTran1776