Thinhlee123456789
  • Cờ tướng: Số trận: 82, Thắng: 48, Thua: 29, Điểm: 1591
  • Cờ úp: Số trận: 117, Thắng: 61, Thua: 56, Điểm: 1458

Các trận gần đây của Thinhlee123456789