Thinhlee123456789
  • Cờ tướng: Số trận: 65, Thắng: 40, Thua: 22, Điểm: 1591
  • Cờ úp: Số trận: 81, Thắng: 38, Thua: 43, Điểm: 1315

Các trận gần đây của Thinhlee123456789