Thoitha
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 383, Thắng: 253, Thua: 130, Điểm: 2021

Các trận gần đây của Thoitha