thua1
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
 • Cờ úp: Số trận: 406, Thắng: 205, Thua: 201, Điểm: 1528

Các trận gần đây của thua1

 • Cờ úp - hôm qua
  thua1 1505 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TuCan 1502 +17
  vs
  thua1 1564 -17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  thua1 1549 +15
  vs
  TuCan 1517 -15
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  ddoan 1581 +14
  vs
  thua1 1563 -14
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  thua1 1577 -14
  vs
  ddoan 1567 +14
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  ddoan 1585 -18
  vs
  thua1 1559 +18