thua1
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 430, Thắng: 213, Thua: 217, Điểm: 1340