thuan2802
  • Cờ tướng: Số trận: 915, Thắng: 449, Thua: 457, Điểm: 1450
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thuan2802