Thuy59
 • Cờ tướng: Số trận: 213, Thắng: 134, Thua: 72, Điểm: 1575
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Thuy59

 • Cờ tướng - 7/10/2023
  dehht 1561 +17
  vs
  Thuy59 1592 -17
 • Cờ tướng - 7/10/2023
  dehht 1577 -16
  vs
  Thuy59 1576 +16
 • Cờ tướng - 6/10/2023
  Thuy59 1536 +22
  vs
  loi1 1678 -22