Thuy59
 • Cờ tướng: Số trận: 147, Thắng: 97, Thua: 45, Điểm: 1615
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Thuy59

 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  Thuy59 1632 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  Thuy59 1662 +2
  vs
  1011 1189 -2
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Thuy59 1649 +13
  vs
  Bsx79 1576 -13
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Thuy59 1649 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Thuy59 1630 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Thuy59 1633 -3
  vs
  congnt 1564 +3
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Thuy59 1652 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Thuy59 1667 -20
  vs
  VD123 1590 +20