Tieudietgon
 • Cờ úp: Số trận: 7879, Thắng: 4275, Thua: 3594, Điểm: 1477
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tieudietgon

 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1494 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1494 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1526 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1526 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1526 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1526 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Tieudietgon 1556 0
  vs
  Anonymous 0 0